Trzylatki – marzec i kwiecień

MARZEC

Tydzień 1

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry,
 • utrwali zwroty i wyrażenia: : animals, dog, cat, duck, pig, what do you hear?elephant, rooster, monkey, I see…
 • utrwali piosenkę: “What do you hear?”, “Uh – huh”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: What can you see? Who make’s that sound?

 Tydzień 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down
 • utrwali zwroty i wyrażenia: : animals, colours, parts of the body, Yes / No
 • utrwali piosenkę: “one littlefinger”, “Uh – huh”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: What can you see? Who make’s that sound?
 • zapozna się z opowiadaniem “Jack the farmer”

 

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down
 • utrwali zwroty i wyrażenia: This is …, parts of the body, animals
 • utrwali piosenkę: “One little finger”, „What do you hear?”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: Easter, bunny, egg
 • zapozna się z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych w krajach anglosaskich

 

Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Good morning, Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down
 • utrwali zwroty i wyrażenia: This is …, parts of the body, animals,Easter, bunny, egg
 • utrwali piosenkę: “One little finger”, „What do you hear?”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: longears, eyes, hot, cold
 • zapozna się z rymowanką „Little bunny”

 

KWIECIEŃ

Tydzień 1

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Good morning, Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet
 • utrwalizwrotyiwyrażenia: This is …, parts of the body, animals, Easter, bunny, egg
 • utrwali piosenkę: “One little finger”, „What do you hear?”
 • poznanowe słownictwo i zwroty: jump high, hopped away, having a lots of fun
 • zapozna się z rymowanką opowiadaniem „Five littlebunnies”

 

Tydzień 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Good morning, Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet
 • utrwali zwroty i wyrażenia: This is …, parts of the body, animals, Easter, bunny, egg
 • utrwali piosenkę: “One little finger”, “Make a circle”,
 • utrwali zwroty : jump high, hopped away, having a lots of fun
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: circle, star, day, night, I love you
 • zapozna się z piosenką „ Skidamarink”

 

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Good morning, Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet
 • utrwali zwroty i wyrażenia: This is …, parts of the body, animals, Easter, bunny, egg
 • utrwali piosenkę: “Uh-huh”, „ Skidamarink”
 • utrwali zwroty : jump high, hopped away, : circle, star, day night, I love you
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: What colour is your…?, sleep, play, hurt

 

Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Good morning, Hello! How are you? Thank you, I’m sorry, stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet
 • utrwali zwroty i wyrażenia: This is …, parts of the body, animals, Easter, bunny, egg
 • utrwali piosenkę:“Make a circle”, „Skidamarink”
 • utrwali słownictwo zwroty : circle, star, day night, I love you, sleep, play
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: monster face, funny face, mirror
 • zapozna się z piosenką „Say cheese”

 

Piosenki

 „Skidamarink”

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning, and in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon.

„Say cheese”

Let’s take a picture, you and me.
Look at the camera. 1, 2, 3
Let’s take a picture, you and me.
Look at the camera. Say, „Cheese!”

Okay, okay. This time, let’s make a happy face,

…funny face,

…monster face

 

 

 

Pięciolatki – grudzień i styczeń

Tydzień 1

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! Thank you and goodbye! How’s the weather today? See You later!
• utrwali zwroty i wyrażenia : : my family, mommy, daddy, sister, brother, baby, finger,I have got a brother/sister
• utrwali piosenkę “Family finger”
• pozna nowe słownictwo i zwroty: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays, sock, chimney, glue, scissors, crayons: We wish you a Merry Christmas, This is…These are…
• zapozna się z tradycją obchodzenia Świąt Narodzenia Pańskiego w krajach anglosaskich
• zapozna się z piosenką „Hello, Reindeer”, „Goodbye, Snowman”

 

Tydzień 2
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! Thank you and goodbye! How’s the weather today? See You later!
• utrwali słownictwo i zwroty: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays,We wish you a Merry Christmas, This is…These are…
• utrwalipiosenkę „Hello, Reindeer” „Goodbye, Snowman”
• pozna nowe słownictwo i zwroty: fat, long, beard, boots, he wears, letter, draw the…, colour the present
• pozna wierszyk „Santa Claus”

 

Tydzień 3

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you?
• utrwali słownictwo i zwroty: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays, We wish you a Merry Christmas, This is…These are…fat, long, beard, boots, he wears
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” „Goodbye, Snowman” oraz wierszyk „Santa Claus”
• pozna nowe słownictwo  i zwroty: under, tree, sleigh, roaftop, over there, over where, Is that you? chimney, window, find things that are different, circle them
• poznapiosenkę “Santa, where are you?”
Tydzień 4

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you?
• utrwali słownictwo i zwroty: Merry Christmas, snowman, reindeer, Santa,We wish you a Merry Christmas, This is…These are… under, tree, over there, over where, Is that you?, left, right, what’s in the mystery box?
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer”, „Goodbye, Snowman”, „Santa, where are you?” oraz wierszyk „Santa Claus”,
• poznanowe słownictwo i zwroty: Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, Christmas chain, decorate the Christmas tree
• pozna piosenkę “Decorate the Christmas Tree”
PIOSENKI I WIERSZYK:

“Hello, reindeer”
Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.
1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.
Merry Christmas, everyone.
Let’s sing it once again.

“Goodbye, snowman”
Goodbye, snowman.
Goodbye, reindeer.
Goodbye, Santa.
Happy holidays.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
Let’s sing it again


„Santa Claus”
Santa Claus is big and fat
He wears black boots
And a long red hat
His nose is red
Beard is white
He ho ho ho’s
From his head to his toes.
Santa, where are you?
It’s Christmas Eve.
Where is Santa?
Santa, Santa, where are you?
Santa, Santa, where are you?
Are you under the tree?
Are you in your sleigh?
Are you on the rooftop?
Santa, where are you?
Look. Look. Over there.
Look. Look. Over where?
Look. Look. Over there!
Santa, is that you?
No, it’s Daddy…Santa, is that you?
Santa?


“Decorate the Christmas tree”
Decorate the Christmas tree.
Fa la lalala, la lalala.
Candy canes for you and me.
Fa la lalala, la lalala.
Hang the stockings, 1, 2, 3.
Fa la la, la lala, la lala.
Wrap the presents happily.
Fa la lalala, la lalala.

 

STYCZEŃ

 Tydzień 1

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You, Please
 • utrwali słownictwo i zwroty: Merry Christmas, snowman, reindeer, Santa,We wish you a Merry Christmas, This is…These are… under, tree, over there, over where, Is that you?, left, right, what’s in the mystery box?
 • utrwali piosenkę „Hello, Reindeer”, „Goodbye, Snowman”,„Santa, where are you?” oraz wierszyk „Santa Claus”, “Decorate the Christmas Tree”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: Did all your dreams come true? Do you remember…? How many…Thank You Santa…buttons, look at me, It’s cold
 • pozna piosenkę “I’m a little snowman”

 

Tydzień 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You, Please
 • utrwali słownictwo i zwroty: buttons, look at me, It’s cold, hat, jacket, scarf, boots, This is…These are…
 • utrwali piosenkę “I’m a little snowman”, „Put on yor shoes”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty:mittens, What do you put on? Children, wave, friend, falling, My friend…
 • zapozna się z książką: „FriendlySnowman”

 

 

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You
 • utrwali słownictwo i zwroty:buttons, look at me, It’s cold, hat, jacket, scarf, boots, This is…These are…
 • utrwali piosenkę “I’m a little snowman”, „Put on yor shoes”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: My house, living room, kitchen, bedroom, bathroom, inside, outside

 

Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You
 • utrwali słownictwo i zwroty:This is…These are…My house, living room, kitchen, bedroom, bathroom, inside, outside, children,My friend…, my family, mommy, daddy, brother, sister, baby, utrwalipiosenkę “Head and shoulders”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: Who is this…This is my… Grandma, Grandpa, I love you, kiss for you,watch out, ran out of…
 • pozna bajkę : „Little Red Riding Hood”
 • pozna wierszyk „Grandparents”

Piosenki, wierszyki

“I’m a littlesnowman”

I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

“Grandparents”

My Dear Grandma,

My Dear Grandpa

Please let me kiss Your face

I want You to be happy

Today and for all days!!!

 

ILONA WOROTYŃSKA – KRÓLIKOWSKA

Czterolatki – grudzień i styczeń

Tydzień 1

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
• utrwali zwroty i wyrażenia: my family, mommy, daddy, sister, brother, baby, finger, where are you?, Here I am! oraz piosenkę “Family finger”
• pozna nowe słownictwo i zwroty: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays
• zapozna się z piosenką „Hello, Reindeer”

 

Tydzień 2
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
• utrwali zwroty  iwyrażenia: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer”
• poznanowe słownictwo i zwroty: Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, stocking, decorate the Christmas tree, present
• pozna piosenkę “Decorate the Christmas Tree”
Tydzień 3

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
• utrwali zwroty i wyrażenia: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays, Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, stocking, decorate the Christmas tree, present
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” oraz“Decorate the Christmas Tree”
• pozna nowe słownictwo i zwroty: red, green, blue, yellow, What colour is this?

 

Tydzień 4

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
• utrwali zwroty  i wyrażenia: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays, Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, stocking, decorate the Christmas tree, present, red, green, blue, yellow, What colour is this?
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” piosenkę “Decorate the Christmas Tree”
• pozna nowe słownictwo i zwroty: hat, scarf, buttons, look at me, eyes, It’s cold
• pozna piosenkę “I’m a littlesnowman”
PIOSENKI

“Hello, reindeer”
Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.
1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.
Merry Christmas, everyone.
Let’s sing it once again.


“Decorate the Christmas tree”
Decorate the Christmas tree.
Fa la lalala, la lalala.
Candy canes for you and me.
Fa la lalala, la lalala.
Hang the stockings, 1, 2, 3.
Fa la la, la lala, la lala.
Wrap the presents happily.
Fa la lalala, la lalala.

“I’m a little snowman”
I’m a little snowman, look at me.
These are my buttons, 1 2 3.
These are my eyes and this is my nose.
I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

 

STYCZEŃ

Tydzień 1

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays, Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, stocking, decorate the Christmas tree, present, red, green, blue, yellow, What colour is this?
 • utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” piosenkę “Decorate the Christmas Tree”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: hat, scarf, buttons, look at me, eyes, It’s cold
 • pozna piosenkę “I’m a littlesnowman”

 

Tydzień 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:red, green, blue, yellow, What colour is this?, liczenie do 5
 • utrwali piosenkę “Five littleMonkeys”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: head, nose, hand, sky, snowflake, falling
 • pozna piosenkę “Little Snowflake”

 

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:head, nose, hand, sky, snowflake, falling, colours (red, green, blue, yellow)
 • utrwali piosenkę:“Little Snowflake”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: winter, It’s cold, snowing, white

 

Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:head, nose, hand, It’s cold, colours (red, green, blue, yellow), winter, snowing, my family, mummy, daddy, brother, sister, baby
 • utrwali piosenkę: “Little Snowflake”, “The fingers family”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: Grandma, Grandpa, I love you, kiss for you
 • pozna wierszyk „Grandparents”

WIERSZYKI I PIOSENKI

“Little snowflake”

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.

 

„Grandparents”

Grandma, Grandma,

I love You!

I have a little

Kiss for You!

Grandpa, Grandpa

I love You!

I have a little

Kiss for You!

 

ILONA WOROTYŃSKA – KRÓLIKOWSKA

Trzylatki – grudzień i styczeń

Tydzień 1

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali powitanie i pożegnanie Hello, goodbye
• utrwali udzielanie odpowiedzi na pytanie What’s your name? I’m…
• utrwali zwroty  i wyrażenia: family, Mommy, Daddy, Brother, Sister, Baby oraz piosenkę „Rain, rain go away”
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays
• zapozna się z piosenką „Hello, Reindeer”
Tydzień 2
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali powitanie i pożegnanie Hello, goodbye
• utrwali udzielanie odpowiedzi na pytanie What’s your name? I’m...
• utrwali zwroty i wyrażenia: Christmas, snowman, reindeer, Santa, holidays
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer”
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, stocking, present
• poznapiosenkę “Decorate the Christmas Tree”
Tydzień 3
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
• utrwali zwroty i wyrażenia: Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, present
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” , “Decorate the Christmas Tree”
• pozna nowe słownictwo  izwroty: red, green, blue, What colour is this?
Tydzień 4
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
• utrwali zwroty i wyrażenia: Christmas, snowman, reindeer, Santa,Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, decorate the Christmas tree, present, red, green, blue, What colour is this?
• utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” piosenkę “Decorate the Christmas Tree”
• pozna nowe słownictwo i zwroty: point to, count the presents, bring presents, under the tree
PIOSENKI

“Hello, reindeer”
Hello, reindeer.
Hello, snowman.
Hello, Santa.
Happy holidays.
1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.
Merry Christmas, everyone.
Let’s sing it once again.


“Decorate the Christmas tree”
Decorate the Christmas tree.
Fa la lalala, la lalala.
Candy canes for you and me.
Fa la lalala, la lalala.
Hang the stockings, 1, 2, 3.
Fa la la, la lala, la lala.
Wrap the presents happily.
Fa la lalala, la lalala.

 

STYCZEŃ

 Tydzień 1

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:Christmas, snowman, reindeer, Santa, Christmas tree, Christmas baubles, Candy cane, present, red, green, blue, What colour is this?
 • utrwali piosenkę „Hello, Reindeer” piosenkę “Decorate the Christmas Tree”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: point to, count the presents, bring presents, under the tree

 

Tydzień 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia: head, nose, liczenie do 3, colours (red, blue, green)
 • utrwali piosenkę “One little finger”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: hand, sky, snowflake, falling
 • pozna piosenkę “Little Snowflake”

 

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:head, nose, hand, sky, snowflake, falling, colours (red, green, blue, yellow)
 • utrwali piosenkę: “Little Snowflake”, „One little finger”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: winter, It’scold, snowing, white

 

Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

 • utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you, I’m sorry
 • utrwali zwroty i wyrażenia:head, nose, hand, It’s cold, colours (red, green, blue, yellow), winter, snowing, my family, mummy, daddy, brother, sister, baby
 • utrwali piosenkę: “Little Snowflake”, “Rain, rain go away”
 • pozna nowe słownictwo i zwroty: Grandma, Grandpa, I love you, kiss for you
 • pozna wierszyk „Grandparents”

PIOSENKA I WIERSZ

“Little snowflake”

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.

 

„Grandparents”

Grandma, Grandpa

I love You!

I have a little

Kiss for You!

Pięciolatki – LISTOPAD

Tydzień 1

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today?
• utrwali przeliczanie w zakresie 1-10 , nazwy pór roku, show me, what colouris is it?, how’s the weather?
• utrwali zwroty  i wyrażenia: witch, ghost, cowboy, pirate, monster, spider, bat, I’m happy to see you, trick – or- treating, knock – knock
• utrwali piosenkę „Hello my friends“
• pozna nowe słownictwo: apple, pear, orange, tomato, carrot, potato, Look what I have got?, I have got…, fruit, vegetables, I’ve got…in my box / in my basket, guess what …Can you see…see you later, next time, Do you like? Yes I do, No, I don’t. I like…I don’t like..
• pozna piosenkę „See You later Alligator”

 
Tydzień 2

Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today?
• utrwali zwroty i wyrażenia: what colour is it?, how’s the weather? apple, pear, banana, orange, tomato, carrot, potato, fruit, vegetables, I’ve got…in my box / in my basket, guess what …Can you see…see you later, next time
• utrwali piosenkę „See You later Alligator”
• pozna nowe zwroty i wyrażenia : shoes, jacket, scarf, hat, put on, hurry up, cold, warm, hot, too big, too small
• pozna piosenkę „Put on your shoes”

Tydzień 3
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! Thank you and goodbye! How’s the weather today?
• utrwali zwroty i wyrażenia : shoes, jacket, scarf, hat, put on, hurry up, blue , red, green, yellow, pink, purple, pór roku, cold, warm, hot, too big, too small
• cold, warm, hot, too big, too small
• utrwalipiosenkę „Put on your shoes”
• poznanowe słownictwo: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, scissors, cut, colour, cray ons oraz piosenkę “Head and shoulders”

Tydzień 4
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! Thank you and goodbye! How’s the weather today?
• utrwali zwroty i wyrażenia : head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose oraz piosenkę “Head and shoulders”, open your eyes, close your eyes
• pozna nowe słownictwo : my family, mommy, daddy, sister, brother, baby, finger, where are you?, Here I am!: How many…? Have you got…? I’ve got a big/little brother/sister.
• poznapiosenkę “Family finger”

 
PIOSENKI, WIERSZYKI

One potato
One potato, two potatoes, three potatoes, four.
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more!

See You Later, Alligator Lyrics and Actions
Goodbye, goodbye.
It’s time to go.
Goodbye, goodbye.
I don’t want to go.
See you later.
Alligator.
Bye byebye.
Butterfly.
Goodbye!


Put on your shoes
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your jacket, Put on your scarf, Put on your hat.

Head and shoulders
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

FamilyFinger
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger…
Brother finger…
Sister finger…
Baby finger…

 

ILONA WOROTYŃSKA – KRÓLIKOWSKA

Czterolatki – LISTOPAD

Tydzień 1
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How areyou?
• utrwali zwroty i wyrażenia: rain, autumn, spider, bat, witch, I’m happy to see you
• utrwali piosenkę „Hello my friends“ i przeliczanie w zakresie 1-5
• pozna zwroty i wyrażenia : apple, plum, carrot, potato, garden, fruits, vegetables
• pozna piosenkę „After a while crocodile”

 
Tydzień 2
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you
• utrwali zwroty i wyrażenia : apple, plum, carrot, potato, garden, fruits, vegetables
• utrwali piosenkę „After a while crocodile”
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: I like…I don’t like… What is inside ?
• pozna piosenkę „Mystery box”

 
Tydzień 3
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How are you? Thank you
• utrwali zwroty i wyrażenia : apple, plum, carrot, potato, garden, fruits, vegetables, I like…I don’t like…
• utrwali piosenkę „Mystery box”
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: wash, hair, feet, face, knees, shoulders, toes, hands, nose I can wash my…can you wash your…? oraz piosenkę „The Bath Song”

Tydzień 4
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: Hello! How areyou? Thank you
• utrwali zwroty i wyrażenia : wash, hair, feet, face, knees, shoulders, toes, hands, nose oraz piosenkę „The Bath Song”
• pozna nowe zwroty  i wyrażenia: my family, mommy, daddy, sister, brother, baby, finger, where are you?, Here I am!
• pozna piosenkę “Family finger”

 
PIOSENKI
See You later, Alligator
Goodbye, goodbye.
It’s time to go.
Goodbye, goodbye.
I don’t want to go.
See you later.
Alligator.
Bye byebye.
Butterfly.
Goodbye!

Mystery box
Mystery box, mystery box. What’s inside the mystery box?
Mystery box, mystery box. What’s inside the mystery box?
Mystery box, mystery box. What’s inside the mystery box?
Mystery box, mystery box. What’s inside the mystery box?

The bath song
Can you wash your hair?
I can wash my hair.
Can you wash your feet?
I can wash my feet.
Can you wash your face?…
Can you wash your knees? …
I can wash my hair.
I can wash my feet.
I can wash my face.
I can wash my knees.
This is the way we take a bath.
Can you wash your shoulders? …toes…, hands…, nose…, shoulders…
This is the way we take a bath.

Family Finger
Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger…
Brother finger…
Sister finger…
Baby finger…

ILONA WOROTYŃSKA – KRÓLIKOWSKA

Trzylatki – LISTOPAD

Tydzień 1
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali powitanie i pożegnanie Hello, bye,
• utrwali udzielanie odpowiedzi na pytanie What’syourname?I’m…
• utrwali wierszyk „EensyWeensySpider”
• utrwali zwroty i wyrażenia: rain, go away, play, day, spider, up, down
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: apple, plum, carrot, potato

Tydzień 2
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali powitanie i pożegnanie Hello, bye,
• utrwali udzielanie odpowiedzi na pytanie What’syourname? I’m…
• utrwali zwroty i wyrażenia: apple, plum, carrot, potato
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: Areyouhungry? Yes, I am. Me, too. I’mfull.
• pozna piosenkę „AreYouhungry?”

Tydzień 3
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali powitanie i pożegnanie Hello, goodbye
• utrwali udzielanie odpowiedzi na pytanie What’syourname? I’m…
• utrwalizwrotyiwyrażenia: apple, banana, carrot, potato, Are you hungry? Yes, I am. Me, too. I’mfull, up, down
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: finger, nose, chin, arm, leg, foot oraz piosenkę „One littlefinger”

Tydzień 4
Cele
w czasie zajęć dziecko:
• utrwali powitanie i pożegnanie Hello, goodbye
• utrwali udzielanie odpowiedzi na pytanie What’syourname? I’m…
• utrwalizwrotyiwyrażenia: finger, nose, chin, arm, leg, foot , play, rain, go away orazpiosenkę „One little finger”
• pozna nowe zwroty i wyrażenia: family, Mommy, Daddy, Brother, Sister, Baby oraz piosenkę „Rain, rain go away”
PIOSENKI

Are you hungry?
Are you hungry? (Are you hungry?)
Yes, I am. (Yes, I am.)
Are you hungry? (Are you hungry?)
Yes, I am. (Yes, I am.)
Mmmmm, an apple!
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum!
Are you hungry? ….
… a banana, a carrot, a potato.

One little finger
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap taptap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your foot. Foot!
Put it on your leg. Leg!
Put it on your arm. Arm!
Put it on your chin. Chin!
Put it on your nose. Nose!
Put it on your head. Head!
Now let’s wave goodbye. Goodbye!

Rain rain go away
Rain, rain,go away.
Come again another day.
DADDY wants to play.
Rain, rain, go away.
…Mommy…, Brother…, Sister…, Baby
ALL THE FAMILY wants to play.
Rain, rain, go away.